Календар на здравето

Календар на здравето

Календар на здравето

Програма " Календар на здравето", е приета с решение №762 от Протокол №43 на СОС

Игрите на открито ще дадат възможност на децата сами да се организират за игра, да комуникират активно, да спазват игровите правила, да изграждат добри взаимоотношения, да преодоляват конфликти. В игрите на открито ще се осъществява трансфер на знания. Чрез тях ще се моделират социални отношения между всички участници. Децата ще избират модели, които да следват. А възрастните ще бъдат партньори – водачи към по-голямата общност, в откривателството на интересите и постигането на целта – детето да се чувства свободно, значимо, щастливо, да играе на открито на воля всеки ден. Съвместните дейности с родителската общност ще повиши степента на доверие между родителите и институцията детска градина.