Втора група „Весели дечица“

Втора група  „Весели дечица“

Втора група „Весели дечица“

 

Екип:

учител: Виктория Василева

учител: Михаела Лозева

пом.възпитател: Изабела Данаилова

помощник на учителя: Паолина Любенова