Постъпване в ДГ

Постъпване в ДГ

Уважаеми родители,

постъпването  на новокласираните деца набор 2021 ще се извършва поетапно от 15.09.2022г., за останалите деца постъпването се счита от датата на записване,за ясла срокът е 60 дни, за градинска група е 30 дни.

За да заявите дата за постъпване на детето в детското заведение е нужно да се обадите на тел.0887885241- м.с.Стефчова, 0889788383-м.с.Павлова или 0877607543 Славкова /директор/.

Преди постъпване на детето в детската градина трябва да представите следните документи на мед.персонал:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразите, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;

2.Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в ДГ;

3.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

4.Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;

5.Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България;

6. Васерман на един от родителите, задължително за яслена група.