Външна квалификация

Външна квалификация

Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно."
                                                           Джон Шлатър