АПСПО

АПСПО

АПСПО

ДГ 157 " Детска стряха" участва в проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Проектните дейности включват:
1.Допълнително обучение по български език.
2.Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.