Четвърта група "Пчелица"

Четвърта група  "Пчелица"

Четвърта група "Пчелица"

Теодора Новкова-завършила СУ"Св.Климент Охридски 1991г.,Магистър по Предучилищна педагогика.

Иванка Райкова-завършила Великотърновски университет"Св.Св.Кирил и Методий"Професионален бакалавър по предучилищна педагогика.