ППГ "Пчелица"

ППГ  "Пчелица"

ППГ "Пчелица"

Теодора Новкова-завършила СУ"Св.Климент Охридски 1991г.,Магистър по Предучилищна педагогика.

Иванка Райкова-завършила Великотърновски университет"Св.Св.Кирил и Методий"Професионален бакалавър по предучилищна педагогика.