Екип

     За доброто образование и възпитание на децата от ДГ ,,Детска стряха ''  се грижи висококвалифициран и отговорен екип от 1 директор, 12 учители, непедагогически персонал от 9 човека, 4 мед. сестри, 1 огняр, 1 касиер- домакин, 2 готвачи и 1 работник. 

     Ние вярваме, че всяко дете има неподозиран потенциал, който се отключва, когато му се предостави подходяща среда и отношение. Целта ни е не да бъдем просто детска градина, а едно по- различно място, в което децата да идват с удоволствие и да научават много нови и интересни за тях неща.