Трета А група „Звездица“

Трета А група „Звездица“

Трета А група „Звездица“

Екип:

учител: Михаела Петкова

учител: Атанаска Димитрова

пом.възпитател: Таня Костадинова