Ясла Б „Калинка“

Ясла Б „Калинка“

Ясла Б „Калинка“

Екип:

мед.сестра: Виктория Трифонова

мед.сестра: Йорданка Стефчова

пом.възпитател: Мира Кузмова

пом.възпитател: Янка Миланова