Четвърта група „Златна рибка“

Четвърта група „Златна рибка“

Четвърта група „Златна рибка“

 Екип:

учител: Инна Тодорова

старши учител: Цветанка Димитрова

пом.възпитател: Гергана Манкова

пом.възпитател: Мирослава Кузмова