История

ДГ №157 "Детска стряха" се намира в гр.Нови Искър и  е общинска детска градина, която е открита през 1978 година. В нея се отглеждат, обучават и възпитават деца в 7 групи-  1 яслени и 6 градински групи.

    Сградата е на три етажа, а помещенията са просторни светли и уютни. С голям и слънчев двор, много зелени площи  и площадки за игра. Изградена е вътрешна и външна  учебна площадка по "Безопастност на движението". ДГ 157 разполага с обновена материална база, физкултурен салон, както и салон за развлечения  и празници.

Екипът на ДГ 157 е с висока квалификация и богат професионален опит. Приоритет в екипната ни работа е духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование.

Детското заведение предлага допълнителни дейности - английски език, футзал, етнохореология, аеробика и гимнастика и йога за бебета и деца. В детското заведение работи екип за подкрепа за личностно развитие на децата /ресурсен учител, логопед, психолог/.