Политика за защитa на личните данни

Политика за защитa на личните данни

Политиката е разработена във връзка с процесите по обработване на лични данни в Детска градина №157 „Детска стряха“, гр. Нови Искър в качеството на Администратор на лични данни съгласно Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).