Първа А група „Малинка“

Първа А група „Малинка“

Първа А група „Малинка“

Екип :

учител: Албена Гълъбова 

старши учител: Диана Стоянова

пом.възпитател: Михаела Лозева

пом.възпитател: Силвия Илиева