Допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности -
дейности извън задължителните педагогически ситуации

Допълнителните дейности в детската градина се провеждат във време извън задължителните педагогически ситуации в отделни кабинети и зали в ДГ. Те могат да бъдат избирани срещу допълнително заплащане и писмено заявление от родителите, според интересите на детето и включват:

  • Английски език - УСТАНОВЕНО Е, ЧЕ МЕХАНИЧНАТА ПАМЕТ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 7 ГОДИНИ ОТ ТЕХНИЯ ЖИВОТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА И ТЕ МОГАТ ДА НАУЧАТ МНОГО НОВИ ДУМИ, БЕЗ ДА ПОЛАГАТ МНОГО УСИЛИЯ !Паметта на малчуганите през първите 7 години от тяхното развитие не е обременена с много задачи и информация, което създава благоприятни предпоставки за изучаване на чужд език.Полезни методи са учене наизуст на стихчета, песнички и основни фрази. Преподавателката по английски език изисква децата да повтарят думичките с нея. Това неимоверно води до добри резултати.
  • Футзал - Чрез спорта децата  се учат на толерантност, дисциплина и уважение един към друг,  придобиват социален опит и умения за комуникация,  подобряват своята здравна  култура, както и  повишават интереса си към спорта.
  • Аеробика и гимнастика - Целта е общото укрепване на опорно-двигателния апарат, изграждане на правилна стойка, хармонично тяло и най-вече да предотврати процеса на гръбначните изкривявания. По време на тази гимнастика се прилагат специфични физически упражнения, свързани с развитието и укрепването на цялостната мускулатура на тялото, с акцент върху гръбната и коремна мускулатура, а така също и раменния пояс.
  • Етнохореология - Една от най-масовите и предпочитани дейности сред децата и родителите. Тук децата се научават на танцови умения под формата на динамични и забавни игри, включващи основни танцови елементи. 
  • Йога за бебета и деца - Това е специално изработена програма от забавни образователни игри, упражнения и дихателни практики, насочена към деца от всякакви възрасти и с различни възможности.