За нас

За нас

Високото качество на обучението, възпитанието и социализацията на децата от ДГ 157 " Детска стряха" е мисия за превръщането и в привлекателна образователно-възпитателна и културна институция в район Нови Искър.

Детското заведение като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира децата според държавните образователни стандарти, в духа на българските традиционни ценности и общите човешки и демократични ценности. Да развива индивидуалността и творческите заложби на всички деца, за да посрещнат предизвикателствата на своето време да правят своя избор в бъдеще.
 Професионализмът и отговорността на педагогическите специалисти допринасят за постигане на високи резултати в образователно възпитателния процес, което извежда детската градина на едно от водещите места в района.