Училищен плод и Училищно мляко

Училищен плод и Училищно мляко

Училищен плод и Училищно мляко

       През новата 2022/2023 учебна година по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ децата ще получават не само конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, но и продукти, добити по биологичен път. Малчуганите ще хапват отново и пчелен мед – от 3 до 6 пъти през учебната година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.