Не спираме да мечтаем и всички заедно деца, учители и родители правим нови планове за бъдещето, като вярваме, че чудесата никога не свършват.

 

Добре дошли в детската градина, родители!

" Заедно можем повече! "

Новини

Възстановяване прием на деца в ДГ/ДЯ

Предприемане на конкретни мерки и действия при възстановяване на работата на детските градини и ясли. Декларация за информирано съгласие, вътрешните правила за работа както и мерките за организиране на дейностите в ДГ, можете да свалите от прикачените файлове.

Научи повече

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ДГ 157" ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ.

Научи повече

Проекти

АПСПО

АПСПО

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
“Бягай,скачай и се забавлявай“

“Бягай,скачай и се забавлявай“

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Научи повече
Училищен плод и Училищно мляко

Училищен плод и Училищно мляко

Информация относно проекта можете да намерите на линка: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Научи повече