Родителски срещи !!!

Родителски срещи !!!

Родителски срещи !!!

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2020/ 2021г., която ще се проведе в двора на детското заведение /при хубаво време/, както следва:

 smiley  24.09.2020 г. от 17:00 часа- Първа   група " Златна рибка"

smiley 24.09.2020г от 17:00 часа- Втора група " Бърборани сладурани"

smiley25.09.2020г. от 17:00 часа- Трета група " Весели дечица"

smiley25.09.2020г. от 17:00 часа-Четвърта група " Пчелица"

smiley28.09.2020г. от 17:00 часа- Първа А група " Звездица"

smiley29.09.2020г. от 17:00 часа- ясла Б " Калинка"

smiley29.09.2020г. от 17:30 часа-ясла А " Малинка"

 Дневен ред:

 1.Запознаване с Правилника за дейността на детската градина;

 2.Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

 3.Избор на родителски актив и представители на групата. 

 4.Разни.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца!

Мили родители ,

предвид епидемиологичната обстановка която остава в сила до края на м. септември, моля да се подсигурите с предпазни средства и да спазвате изискванията на МЗ.

Очакваме ви!

С най-искренни чувства:

Йорданка Славкова

Директор на ДГ №157 " Детска стряха"