Заявление за отказ от постъпване

Заявление за отказ от постъпване