Прием в ДГ 157 "Детска стряха"

Прием в ДГ 157 "Детска стряха"

Постъпването на децата в ДГ157 " Детска стряха" става по желание и избор на родителите или настойниците.Условията за прием на децата, критериите, необходими документи, класирането записването и отписването се извършват чрез системата за електронен прием в ДГ на територията на Столична община.

http://kg.sofia.bg/isodz/dz/33

Уважаеми родители,

записването на класираните деца за учебната 2020/2021 година ще се извършва в сградата на ДГ №157 " Детска стряха" всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа.

Нека бъдем отговорни и стриктно да спазваме  всички противоепидемични мерки, които остават в сила!

Бъдете здрави!